Grupul tinta

150 experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional
180 membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate
148 membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi
136 personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior
45 personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem
100 personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior
200 personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate
250 studenți
250 personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare
5 personal al membrilor comitetelor sectoriale
25 membri ai partenerilor sociali în educaţie