Beneficiile proiectului

Rezultate așteptate
- dezvoltarea și implementarea Manualului de Management al Calității;
- obținerea evaluării, acreditării și autorizării programelor de studii universitare de licență/ masterat;
- obținerea de acreditare ISO ISO9001:2000 pentru învățământ superior și cercetare științifică;
- obținere de certificare CNFPA pentru programul intern de formare în domeniul calității;
- 4 serii de formare de câte 5 zile și 200 de zile de acompaniere individuală destinate formatorilor interni și echipei de acreditare ISO;
- 560 de zile de formare destinate grupului țintă;
- 2.064 de participanți care vor participa la cele 560 de zile de formare teoretică și practică în calitate în invățământul superior.

Indicatori de performanță
- 2 universități sprijinite;
- 150 de calificări dezvoltate/actualizate;
- 2064 participanți la instruire;
- 134 programe de licenţă/masterat dezvoltate conform CNCIS;
- 75% ponderea programelor desfăşurate conform CNCIS;
- 102 programe implementate;
- 250 de studenţi care beneficiază de acţiunile finanţate.